Brasils statlige oljeselskap med krisetall for første kvartal