Regjeringen foreslår å doble kvoten med omsorgspenger