Høye priser på energivarer bidro til rekord i vareeksporten

foto