Kabuls gater og parker er fulle av fordrevne afghanere

foto