Kommuner kan nå søke om penger til kjøkken på sykehjem

foto