Snøskredfaren oppjusteres for en rekke fylker

foto