Forsker: Reisevanene våre kan være varig endret

foto