Perus utenriksminister går av etter CIA-anklage

foto