Helsedirektoratet: Nye tiltak bør ha en varighet på fire uker