Nær 100 prosent av de ansatte i Helse vest er vaksinerte