Innfører lavere toll på storfekjøtt etter dataangrepet mot Nortura