Helse- og omsorgsdepartementets omorganisering får kritikk

foto