Eksplosjon og flere bilbranner i Stockholm-forstad

foto