Når det åpnes for utenlandsreiser, må folk overvåke og teste seg selv i stedet for å gå i karantene