Oslo katolske bispedømme ilagt gebyr på 75.000 kroner for overvåking av ansatte