Ingen opplysninger om at ambulansekapringen er terrorrelatert

foto