Jordskred førte til togavsporing utenfor Barcelona