Stoltenberg: Nato var ikke klar over at Taliban kunne komme tilbake så raskt

foto