Innreisetiltakene mot land i det sørlige Afrika avvikles fra natt til torsdag

foto