Minst 60 døde etter gasstank-eksplosjon i Haiti

foto