Kommisjonen: Riktig med inngripende smittevern 12. mars 2020 – men tiltakene var dårlig forberedt