Seks personer anmeldt for manglende samarbeid etter låvetreffet