WHO: Ikke nok data på hva som skjer når doser fra ulike vaksiner kombineres