Avinor: Vil ta flere år for luftfarten er tilbake til normalen

foto