Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

foto