Sosialistene beholder regjeringsmakten i Portugal

foto