Valget i Kandahar avviklet uten større angrep

foto