Under halvparten av innvandrere fra Afrika og Asia er i full jobb

foto