Rekordhøy svenskehandel: Brusprodusentene håper på avgiftskutt

foto