Redd Barna krever ny behandling av afghanske asylsaker

foto