Helsemyndighetene varsler smitteråd til koronautsatte kommuner

foto