Folk stoler mest på Solberg, mindre på Vedum

foto