86 prosent av de over 65 år har fått oppfriskningsdose

foto