Regjeringen viderefører regler for å redde bedrifter fra konkurs