Koronatestbestilling var ute av drift i Oslo

foto