LOs skoleforbund krever gult nivå i skoler og barnehager

foto