Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet