Ekstremværforebygging kan koste innbyggere milliarder