Vulkanutbrudd kan ramme fly på vei til jordskjelvrammet øy

foto