Norske soldater bidro under aksjon ved hotell i Kabul