Trump-allierte oljefolk søkte avtaler i Ukraina

foto