Legemiddelverket frykter medisinmangel i Norge ved utbrudd av Wuhan-viruset

foto