Rapport: Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen

foto