1.000 politifolk passer på at folk holder avstand til hverandre i New York

foto