Barneombudet vil følge mobbeoppfølging med argusøyne