New York Times tar til orde for strengere våpenlover