Nærmere 30.000 kan bli tatt ut i streik – de mest koronautsatte bransjene skjermes