DSB-direktøren: Sprengstoff-sak vil få konsekvenser