NRK: Helge Ingstad-saken sendt til påtaleavgjørelse