De største og minste foretakene bidrar mest til verdiskapningen